середа, 12 травня 2021 р.

Методисти сектору організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільної та початкової освіти науково-методичного центру професійного розвитку педагогічних і керівних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО

Сектор початкової освіти керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, законодавчо-нормативними документами охорони праці, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої та науково-методичної рад інституту,  трудовим договором, Положенням про науково-методичний центр професійного розвитку педагогічних і керівних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Зміст сторінки підтримується методистами сектору початкової освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Галас Антоніною Вікторівною та Кулик Оксаною Олександрівною.

Принципи, які ми сповідуємо:

·робота на результат;

·прозорість, відкритість і підзвітність;

·оперативність та своєчасність інформування суспільства;

·актуальність, доречність і правдивість інформації;

·доступність і зрозумілість викладення;

·об’єктивність і толерантність до всіх думок і точок зору.

 

НАША МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ.

 

- аналіз тенденцій розвитку регіональної освіти, підготовка аналітичних матеріалів;

- розробка пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та завдань діяльності, спрямованих на виконання Указів Президента України, рішень Уряду України, Міністерства освіти і науки України, регіональних програм;

- методична підтримка (педагогічних працівників початкової освіти, консультантів з питань початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістам  початкової освіти структурних підрозділів з питань освіти територіальних громад) закладів загальної середньої освіти з питань;

- надання консалтингових та інформаційних послуг працівникам центрів професійного розвитку, спеціалістам структурних підрозділів з питань освіти територіальних громад, збір, аналіз, систематизація, обробка, узагальнення інформації;

- організація пошукових досліджень у галузі розробки, впровадження методик і технологій навчання та виховання, удосконалення форм і методів роботи із (педагогічними працівниками початкової освіти, консультантами з питань початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістам  початкової освіти структурних підрозділів з питань освіти територіальних громад) ;

- аналіз та систематизація результатів методичної роботи;

- робота з електронними (паперовими) документами;

- участь у складанні річного(перспективного) плану роботи інституту, плануванні, організації та проведенні інструктивно-методичних нарад, інших науково-практичних заходах;

-  використання цифрових технології у професійній діяльності;

- дотримання норм професійної культури та академічної доброчесності;

- методичний супровід розроблення навчально-методичних матеріалів (підручники, посібники, методичні рекомендації, електронні методичні(освітні) ресурси тощо;

- забезпечення науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи у початковій школі;

- вивчення й розробка пропозицій щодо його трансформації та впровадження вітчизняних та світових позитивних педагогічних практик в галузі освітньої політики у сферу початкової освіти області;

- організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань тощо;

- наукова, науково-методична та навчально-методична діяльності, пов’язані з  службовими завданнями, посадовими обов’язками та річним планом роботи інституту.

Сектор початкової освіти співпрацює з юридичними та фізичними особами, установами, закладами та громадськими організаціями, зокрема, відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Українським інститутом розвитку освіти, Командою підтримки реформ МОН, Європейським фондом освіти, Європейським центром ім. Верґеланда, ГО «Освіторія», EdCamp Ukraine, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», благодійним Фондом LEGO Foundation .

Проєктом «Навчаємось разом», що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, під патронатом Міністерства освіти і науки України, за участі Інституту модернізації змісту освіти та інш.

 

 

 

Для спільноти педагогічних працівників

початкової освіти, консультантів з питань початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістів  початкової освіти структурних підрозділів з питань освіти територіальних громад, вихователів ГПД

МИ СТВОРИЛИ БЛОГИ, САЙТИ

 

Довідник фахівців з початкової освіти http://pochshool.blogspot.com/

Початкова освіта Хмельниччини http://hmpochshcola.blogspot.com/

Домінанти методичної служби та диверсифікація форм системної підготовки педагогів початкової освіти https://metodchna.blogspot.com/2019/09/blog-post.html

Засідання круглого столу голів методичних об’єднань початкової освіти з питань: «Підтримка творчого потенціалу дитини в умовах Нової української школи» https://sites.google.com/hoippo.km.ua/32022/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Звертайтеся! Ми завжди раді прийти на допомогу  у соціальних мережах:

СПІЛЬНОТА Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100010984021408

СПІЛЬНОТА Вайбер

1. Голови МО Хмельницької області

Приєднайтеся до цього чату Viber:

 https://invite.viber.com/?g=KATz_4ZEhEtS4yZBGD8yQPJts8ZuxSK-

2. Початкова освіта Хмельниччини: https://invite.viber.com/?g2=AQAwYBTppt3u7k3WDgeLp3FIEHQXiReKka7XExJchIntJzb7DnTwR5CXNgvqfnNj  

3,Вчителі які викладають “Інформатику” у початковій школі: Приєднайтеся до цього чату Viber: https://invite.viber.com/?g=RwU2oN7wK0wcK5mfDjG30DYN8H3JjTov  

4. Фізкультура у початковій школі НУШ

Приєднайтеся до цього чату Viber: https://invite.viber.com/?g=6wCyMQ_WuEh6zCwaqSz_MlOXAG7kEf0Q